Souhlas na zpracování životopisů a osobních údajů


Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů poskytnutých vyplněním elektronického formuláře, jakož i osobních údajů poskytnutých v přiloženém životopise, motivačním dopise a jiných přílohách v souvislosti s hledáním práce nebo pracovníky společnosti PERSOnica, s.r.o.

Uvedené osobní údaje poskytuji společnosti PERSOnica za účelem zprostředkování a hledání zaměstnání nebo zaměstnanců. Čestně prohlašuji, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé.

Doba platnosti souhlasu je 5 let ode dne zaslání poslední nabídky nabídky práce.

Souhlas lze kdykoli odvolat písemně na adrese společností, osobně na pobočkách společností nebo emailem na adrese info@personica.cz. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

Oznámení, informování, postupy výkonu práv dotčené osoby podle čl. 13, 14, 15 až 22, čl. 34 Nařízení EP a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzické osoby při zpracovávání osobních údajů a volném pohybu těchto údajů, jsou zveřejněny na www.personica.cz, část Ochrana osobních údajů.