Zásady ochrany osobních údajů


PERSOnica, s.r.o.

Adresa: Mariánske nám. 29/6 Žilina 010 01
IČO: 48225223

Základní informace

PERSOnica, s.r.o. přistupuje k Vašim osobním údajům zodpovědně a proto ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES ( obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů (dále jen ,, Zákon „), Vám jako dotyčné osobě (fyzické osobě, jejíž osobní údaje se zpracovávají) na svém webovém sídle kromě svých identifikačních a kontaktních údajů a kontaktních údajů odpovědné osoby, zpřístupňuje i další potřebné informace, které se nacházejí v odkazu níže. Provozovatel ve smyslu čl. 24 nařízení GDPR a ust. § 31 Zákona přistoupil k přijetí odpovídajících technických, organizačních, personálních a bezpečnostních opatření a záruk, které zohledňují zejména:

  • zásady zpracování osobních údajů, kterými jsou zákonnost, spravedlnost a transparentnost, omezení a kompatibilita účelů zpracování osobních údajů, dále minimalizace osobních údajů, jejich pseudonymizácia a šifrování, jakož i integrita, důvěrnost a dostupnost;
  • přijetí opatření na bezodkladné zjištění, zda došlo k porušení ochrany osobních údajů a promptní informování kontrolního orgánu a odpovědné osoby;
  • přijetí opatření k zajištění opravy nebo vymazání nesprávných údajů, zda realizaci jiných práv dotčené osoby;
  • rizika s různou pravděpodobností a závažností pro práva a svobody fyzických osob (zejména náhodné nebo nezákonné zničení osobních údajů, ztráta nebo změna osobních údajů, zneužití osobních údajů – neoprávněný přístup nebo neoprávněné poskytnutí, posouzení rizik s ohledem na původ, povahu, pravděpodobnost a závažnost rizika v souvislosti se zpracováním a k identifikaci nejlepších postupů pro zmírnění rizik).

Právní základy zpracování osobních údajů

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. a) nařízení GDPR, resp. § 13 odst.1 písm. a) Zákona – dotyčná osoba vyjádřila souhlas se zpracováním svých osobních údajů na jeden nebo více konkrétní účely ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. b) nařízení GDPR, resp. § 13 odst.1 písm. b) Zákona – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž stranou je dotyčná osoba, nebo aby se na základě žádosti dotčené osoby provedly opatření před uzavřením smlouvy a ve smyslu čl. 6 odst.1 písm. c) nařízení GDPR, resp. §13 odst.1 písm. c) Zákona – zpracování osobních údajů je nezbytné ke splnění zákonných povinností provozovatele podle zvláštních právních předpisů. Jde přitom zejména o tyto zvláštní předpisy:

  • zákon č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové a o doplnění některých zákonů;
  • zákon č. 431/2002 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů;
  • zákon č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů;
  • zákon č. 222/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty;
  • a jiné

Zásady používání souborů cookie

V souladu s § 55 odst.5 Zákona NRSR č. 351/2011 CFU o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upoutat vaši pozornost na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že vám aktuální nastavení využívání cookies nevyhovuje.


Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílány při návštěvě webových stránek a ukládány do vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. Smartphone nebo tablet). Soubory cookies se ukládají do složky pro soubory vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí a datum svého vzniku. Při další návštěvě stránky webový prohlížeč znovu načte soubory cookies a tyto informace odešle zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač.

Používání cookies

Používáním stránek provozovaných provozovatelem vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povoleno přijímání souborů cookies, neprovedete změnu nastavení vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich web stránek považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.


Proč používáme cookies?
Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit jejich vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah i na vytváření zajímavých nabídek pro Vás. Provozovatel nepoužívá údaje získané používáním cookies jako kontaktní údaje na kontaktování Vás prostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.


Jak můžete nastavení cookies změnit?
Většina internetových prohlížečů je původně nastavena na automatické zapnuté cookies. Toto nastavení lze změnit zablokováním cookies nebo upozorněním v případě, že se mají cookies poslat do vašeho zařízení. Instrukce na změnu cookies najdete ve volbě „pomoc“ každého prohlížeče. Pokud používáte různé zařízení pro přístup k stránkám (např. Počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.

Váš webový prohlížeč můžete nastavit tak, aby ukládání cookies do vašeho zařízení zakázal či blokoval včetně cookies třetích stran. Je také možné zablokovat nebo povolit ukládání cookies jen pro určité webové stránky. Cookies, které jsou již ve vašem zařízení uloženy, pak můžete kdykoliv smazat. Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

     Chrome

     Safari

     Internet Explorer

     Firefox

     Android

Proč si ponechat nastavení cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

Google Analytics

Získáváme anonymizované statistické údaje o používání webové stránky. Bližší informace o ochraně soukromí naleznete zde, přičemž na odmítnutí cookies si můžete instalovat softwarový doplněk dostupný zde.

Více informací o zpracování osobních údajů naleznete zde.

Odpovědné osoby:

Mgr. Ladislav Šnapko
snapko@osobnyudaj.sk
0915 751 067

PhDr. Dušan Kružel
kruzel@osobnyudaj.sk
0915 751 068

JUDr. Jakub Pavčík
zo@osobnyudaj.sk
02/800 800 80

Ing. Tomáš Dopirák
zo@osobnyudaj.sk
02/800 800 80